Bildkommentarer
Den här föreläsningen kommer handla om Vårt Sanna Jag, RFSL, HBTQ..., och specifikt om vårt ”Kön & Könsbyten”, som då intimt hänger samman med “Feminism” och den så kallade “Genusvetenskapen”. Men inte bara det! Dom teman vi också kommer beröra är det här med Identitet, Utbildning, Forskning och ”Handikapp”, men kanske framför allt då om MEDIA”… vilket handlar om det som vi, det vanliga svenska folket, tillåts få veta… och inte. Meningen är att ni själva på ett sakligt och konstruktivt sätt ska ges tillfälle att bilda er en egen uppfattning om hur saker och ting förhåller sig, och inte bara acceptera vad jag med den här föreläsningen talar om för er. Sant eller Falsk handlar oftast om det vi ”vill” veta... och inte särskilt mycket om “vad“ som i verkligheten är sant eller falsk. Vad vill vi egentligen veta? Notera: Länkar och referenser till internet kan ha ändras eller tagits bort av olika anledningar som inte här kan förutses.
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1